Resultater af 3D-trykt cylinderhovedtest ikke overraskelse